PIEZAS DE UNION

U1000
Unión una luna biselada vidrio/pared V6/8
Connector patch glass/wall beveled. Glass thickness 6/8
Łącznik jednopunktowy, frezowany, szkło/ściana, szkło: 6/8
U1001
Unión una luna biselada vidrio/pared V8/10
Connector patch glass/wall beveled. Glass thickness 8/10
Łącznik jednopunktowy, frezowany, szkło/ściana, szkło: 8/10
U1002
Unión una luna biselada 90º vidrio/pared V8/10
Connector patch 90º glass/wall beveled. Glass thickness 8/10
Łącznik jednopunktowy, frezowany, 90º, szkło/ściana, szkło: 8/10
U1003
Unión una luna mismo plano biselada vidrio/pared V8/10
Connector patch 180º glass/wall beveled. Glass thickness 8/10
Łącznik jednopunktowy, jedna powierzchnia, frezowany, szkło/ściana, szkło: 8/10
U1004
Unión dos lunas biselada 90º vidrio/vidrio V8/10
Connector patch 90º glass/wall beveled. Glass thickness 8/10
Łącznik dwupunktowy, frezowany, 90º, szkło/szkło 8/10
U1005
Unión dos lunas biselada 135º vidrio/vidrio V8/10
Connector patch 135º glass/wall beveled. Glass thickness 8/10
Łącznik dwupunktowy, frezowany, 135º, szkło/szkło 8/10
U1006
Unión dos lunas biselada mismo plano vidrio/vidrio V8/10
Connector patch 180º glass/wall beveled. Glass thickness 8/10
Łącznik dwupunktowy, jedna powierzchnia, frezowany, szkło/szkło 8/10
U2001
Unión una luna plana vidrio/pared V8/10
Connector patch glass/wall flat. Glass thickness 8/10
Łącznik jednopunktowy, prosty, szkło/ściana, szkło: 8/10
U2002
Unión una luna plana 90º vidrio/pared V8/10
Connector patch 90º glass/wall flat. Glass thickness 8/10
Łącznik jednopunktowy, prosty, 90º, szkło/ściana, szkło: 8/10
U2003
Unión una luna mismo plano plana vidrio/pared V8/10
Connector patch 180º glass/wall flat. Glass thickness 8/10
Łącznik jednopunktowy, jedna powierzchnia, prosty, szkło/ściana, szkło: 8/10
U2004
Unión dos lunas plana 90º vidrio/vidrio V8/10
Connector patch 90º glass/wall flat. Glass thickness 8/10
Łącznik dwupunktowy, prosty, 90º, szkło/szkło 8/10
U2005
Unión dos lunas palana 135º vidrio/vidrio V8/10
Connector patch 135º glass/wall flat. Glass thickness 8/10
Łącznik dwupunktowy, prosty, 135º, szkło/szkło 8/10

Pages